Aktualności

 

W dniu 29 marca 2017 r. Wielka Brytania ogłosiła zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej (UE). Może to w istotny sposób wpłynąć na status i sytuację prawną  obywateli, przedsiębiorstw i organów publicznych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Na dzień publikacji niniejszego komunikatu nie jest możliwe jednoznaczne określenie trybu, w jakim Wielka Brytania wystąpi z UE. Najbardziej prawdopodobne wydaje się zaistnienie jednego z dwóch wariantów:

  • wyjście Wielkiej Brytanii z UE na podstawie umowy o wystąpieniu, a następnie negocjacje porozumienia handlowego;
  • tzw. no deal / hard brexit („twardy brexit”, „brexit bezumowny”) – sytuacja, w której negocjacje między UE a Wielką Brytanią nie zakończą się porozumieniem i wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE nie zostanie uregulowane żadną umową. 

Czytaj więcej...

Position "user3"

Tabela kursów walut 95/C/2019 z dnia 2019-05-17 15:50


EUR
Kupno dewiz 4.1097 PLN
Sprzedaż dewiz 4.4982 PLN
Kurs średni 4.3072 PLN
        
GBP
Kupno dewiz 4.6904 PLN
Sprzedaż dewiz 5.1354 PLN
Kurs średni 4.9273 PLN
        
USD
Kupno dewiz 3.6783 PLN
Sprzedaż dewiz 4.0259 PLN
Kurs średni 3.8545 PLN
        

 
Joomla templates by Joomlashine