RACHUNKI

Prowadzimy rachunki bankowe dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.

Otwarcie rachunku bankowego następuje po zawarciu umowy, która ma charakter cywilnoprawny, a zasady dotyczące jej zawierania reguluje kodeks cywilny i prawo bankowe.


JSN Epic is designed by JoomlaShine.com