Bałtycki Bank Spółdzielczy wykonuje działalność ubezpieczeniową na podstawie umów agencyjnych. Bank jest agentem wyłącznym i współpracuje jedynie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Generali. BBS-Bank  jest chroniony ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej agentów ubezpieczeniowych.    

Bałtycki Bank Spółdzielczy został wpisany przez Komisje Nadzoru Finansowego do Rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 11195851/A
Poniżej znajdują się linki do RPU - rozdział pierwszy i rozdział drugi. 

https://rpu.knf.gov.pl/search/agent/11195851%2FA/421084

https://rpu.knf.gov.pl/search/agent/11195851%2FA/440702

BBS-Bank powadzi działalność agencyjną na podstawie umów, z których pobiera prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej. Nierozerwalnym i obligatoryjnym załącznikiem do umów agencyjnych są pełnomocnictwa, których zakres określony jest w poniższych linkach:

Nasze pełnomocnictwo do ubezpieczeń majątkowych:  

https://rpu.knf.gov.pl/search/agent/11195851%2FA/440702

Nasze pełnomocnictwo do ubezpieczeń życiowych:

https://rpu.knf.gov.pl/search/agent/11195851%2FA/421084

 

Co możemy ubezpieczyć przez Bank :

- Podróż

- Samochód i inne pojazdy,

- Pojazdy i maszyny rolnicze

- Dom i Mieszkanie, OC w życiu prywatnym

- NNW

- Gospodarstwo -  Budynki i OC

- Uprawy

- Zwierzęta

- Instalacje OZE

- Agro Firma

- Majątek Firmy/ Przedsiębiorstwa   

- Życie I Zdrowie

 

Szczegółowe informacje o produktach oraz zakresach ubezpieczeniowych znajdują się na stronach: https://www.generali.pl oraz na stronie https://generaliagro.pl/

 

Do dyspozycji pozostaje Strefa Klienta, na której dostępne są między innymi: Ogólne  Warunki  Ubezpieczenia, formularze, wnioski, wypowiedzenia, Karty produktu itd.  

Poniżej bezpośrednie linki:

https://www.generali.pl/strefa-klienta#waznedokumentysk

https://generaliagro.pl/klient-indywidualny/strefa-klienta/pliki-do-pobrania/

 

Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów.
Klient ma możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały uregulowane w Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

 

Adres Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym współpracuje BBS-Bank

Generali Życie T.U. S.A.

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa

NIP 521-28-87-341

 

Generali T.U. S.A.

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa

NIP 526-23-49-108

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com