1.    Oprocentowanie:
    1)     stałe – 8,50 % ( do 36 m-cy)
    2)     zmienne w dniu zawarcia umowy stawka bazowa WIBOR 3M+ marża banku w wysokości 2 pp. (powyżej 36 m-cy)
2.    prowizja – 2 % od kwoty kredytu
3.    gotówka przeznaczona na:
    - finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług
    - VAT
    - spłata kredytów obrotowych w innych bankach (nie wymaga udokumentowania wykorzystania)
    - zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz
    - zakup kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień
    - zakup zwierząt z wyłączeniem zakupu na eksport
    - zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych
    - zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji
    - zakup paliwa i opału na cele rolnicze
    - zakup materiałów i usług niezbędnych do naprawy maszyn rolniczych
    - zakup drobnego sprzętu rolniczego
    - inne środki do produkcji    
4.  maksymalna kwota kredytu – 500 000,00 zł
5.  maksymalny okres kredytowania – 60 miesięcy
6.  kredyt udzielany w okresie – 11.10.2023 r. – 30.03.2024 r.

Pliki do pobrania:

Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych

Wniosek o kredyt

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej dla klientów instytucjonalnych

- gotówka na dowolny cel

- prowizja – 0%

- oprocentowanie stałe – 9,50 %

- kredyt dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb i dochodów – nawet 50 000,00 zł

- minimalna kwota kredytu – 1 000,00 zł

- okres kredytowania do 36 miesięcy

- przyjazne procedury, możliwość:

*   ustalenia indywidualnego dnia spłaty raty

*  wprowadzenia automatycznej spłaty rat z konta

 

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi 14,70 %, całkowita kwota kredytu wynosi  2 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 2 426,69 zł, oprocentowanie stałe w wysokości 9,50 %, całkowity koszt kredytu 426,69 zł ( w tym koszty prowizje 0,00 zł, odsetki 306,69 zł, ubezpieczenie 120,00 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł), 35 rat po 64,07 zł i 1 rata po 64,24 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.c. Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Promocja obowiązuje od 05.10.2023 r. do 30.03.2024 r.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o udzielenie kredytu

Formularz danych klienta

Zaświadczenie o dochodach (dla klientów nie posiadających ROR w BBS-Banku)

- gotówka na dowolny cel

- prowizja –  0,9 %

- oprocentowanie zmienne – 13,00 %

- kredyt dopasowany do Twoich potrzeb i dochodów, nawet 100 000 zł

- minimalna kwota kredytu – 1 000 zł

- okres kredytowania do 96 miesięcy

- przyjazne procedury, możliwość:

 • indywidualnego ustalenia dnia spłaty raty
 • ustanowienia automatycznej spłaty rat z konta

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 20,48 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 16 095,72 zł, oprocentowanie zmienne, liczone w oparciu o stawkę WIBOR 6 M powiększoną o marżę banku w wysokości 6,35 pp. 13,00 %, całkowity koszt kredytu 7 779,72 zł (w tym: prowizja 90,00 zł, odsetki 6 095,72 zł, ubezpieczenie 1 594,00 zł usługi dodatkowe 0,00 zł), 95 rat po 168,36 zł i 1 rata po 167,40 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.10.2023 r., na reprezentatywnym przykładzie. Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.c. Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Promocja obowiązuje od 06.10.2023 r. do 30.03.2024 r.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o udzielenie kredytu

Formularz danych klienta

Zaświadczenie o dochodach (dla klientów nie posiadających ROR w BBS-Banku)

Parametry nowego kredytu płynnościowego wynikające z Rozporządzeń ARiMR:

 • kredyt przeznaczony jest dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
 • pomoc stosowana jest w formie dopłat do oprocentowania;
 • oprocentowanie kredytów jest zmienne oparte o stawkę bazową WIBOR 3M powiększony o marżę banku 3 p.p.;
 • oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2%, pozostałą część dopłaca ARiMR;
 • okres stosowania dopłat – 60 miesięcy, bez względu na kwotę kredytu;
 • maksymalna kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć:
  • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
  • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
  • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych;
 • prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu wynosi 0,5% kwoty kredytu, brak opłaty za rozpatrzenie wniosku
 • termin udzielenia kredytu do 31 grudnia 2023 r.

 1. prowizja - 2,00%
 2. oprocentowanie zmienne w dniu zawarcia umowy stawka bazowa WIBOR 3M + marża Banku w wysokości 2,50 pp
 3. okres kredytowania – 60 miesięcy
 4. 25% nakładów inwestycyjnych w przypadku kredytowania przedsięwzięć zadań inwestycyjnych
 5. gotówka przeznaczona na:
 • elektroniczne systemy zarządzania energią w budynku – smart living,
 • stacje uzdatniania wody z ujęć własnych,
 • systemy odzysku wody deszczowej,
 • własne oczyszczalnie ścieków przy budynkach,
 • samochody i pojazdy elektryczne lub hybrydowe.
 • kotły centralnego ogrzewania, instalacja ogrzewania, ciepłej wody,
 • wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, źródła ciepła, oświetlenia, kotła centralnego ogrzewania, systemu dociepleniowego,
 • ocieplenie stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu,
 • modernizacja instalacji ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,
 • instalacja odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, elektrownie wodne,
 • projekty związane z wykorzystaniem biomasy, takie jak energia czy produkcja biopaliw
 1. kredyt udzielony w okresie od 01.07.2023 r. - 31.12.2023 r.

Pliki do pobrania:

Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych

Wniosek o kredyt

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej dla klientów instytucjonalnych

 

- gotówka na:

1)   zakup instalacji fotowoltaicznych

2)   zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego

3)   zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej

4)   pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji

5)   przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej

6)   zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia

7)   zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu

8)   zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej

9)   pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji

10)   zakup sprzętu AGD A+++

11)   zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków

12)   własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi powyżej)

- prowizja – 5,0 %

- oprocentowanie zmienne – 12 %

- kwota kredytu do 50 000 zł

- okres kredytowania do 84 miesięcy

- przyjazne procedury z możliwością

 • indywidualnego ustalenia dnia spłaty raty
 • ustanowienia automatycznej spłaty rat z konta

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,60 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 20 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 29 596,04 zł, oprocentowanie zmienne WIBOR 6M (kwotowanie na pięć dni roboczych przed dniem zmiany oprocentowania) 12 %, całkowity koszt kredytu 10 596,04 zł (w tym: prowizja 1 000,00 zł, odsetki 9 596,04 zł ubezpieczenie 0,00 zł usługi dodatkowe 0,00 zł), 83 miesięczne raty po 352,32 zł i 1 rata 353,48 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 16.10.2023 r., na reprezentatywnym przykładzie. Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.c. Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
          

Pliki do pobrania

 1. Wniosek o kredyt
 2. Formularz danych klienta
 3. Oświadczenie o dochodach (dla klientów posiadających ROR w BBS-Banku)
 4. Zaświadczenie o dochodach (dla klientów nie posiadających ROR w BBS-Banku)

BBS-Bank w oparciu o umowę współpracy z Funduszem Pomerania oferuje klientom z sektora MŚP, zarejestrowanym i posiadającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego, kredyt inwestycyjny z poręczeniem za 0 zł.

Dlaczego warto?

 • darmowe Poręczenie Funduszu Pomerania,
 • długi okres kredytowania – 15 lat,
 • maksymalna kwota kredytu – 2.800.000,00 zł,
 • możliwość zastosowana karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy,
 • niska prowizja i opłaty – zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego,
 • atrakcyjne oprocentowanie – zgodnie z Tabelą oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym.

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (spełniającego warunki określone w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008), w tym w szczególności na:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo - handlowych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy, 
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, 
 • oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Zapraszamy do placówek BBS- Banku.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych w Bałtyckim Banku Spółdzielczym
 2. Wniosek o kredyt
 3. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
 4. Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym
 5. Metryka Reporęczenie MŚP

Mastercard - międzynarodowa debetowa karta walutowa z funkcją zbliżeniową, wydawana do rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych:

1) dla klientów indywidualnych – do rachunków w EUR, GBP, USD

2) dla klientów instytucjonalnych – do rachunków w EUR, GBP, USD

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com