RACHUNKI, LOKATY

Bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego (JST) odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zamówieniach publicznych oraz ustawie o finansach publicznych.

Zawarcie umowy z Bankiem umożliwia JST lokowanie wolnych środków budżetowych oraz zaciąganie kredytów na atrakcyjnych warunkach.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu przy prowadzeniu kompleksowej obsługi jednostek samorządu terytorialnego doskonale znamy specyfikę ich działania. Każda z JST traktowana jest w sposób wyjątkowy.

Na rachunku bieżącym przechowywane są środki pieniężne oraz przeprowadzane rozliczenia związane z wykonywaną przez JST działalnością. Posiadanie rachunku bieżącego otwiera możliwość korzystania z wielu produktów i usług bankowych wchodzących w skład oferty dla poszczególnych JST lub wynikających z wymagań przetargowych.

Dlaczego warto?

  • możliwość otwarcia – w ramach jednej umowy – wielu rachunków pomocniczych służących do przeprowadzania określonych rozliczeń w zakresie prowadzonej działalności,
  • możliwość świadczenia specjalistycznych usług dla JST o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, takich jak gromadzenie środków, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych między posiadaczem rachunku bieżącego, a jego jednostkami organizacyjnymi posiadającymi rachunki bieżące lub pomocnicze,
  • możliwość prowadzenia rachunków w walutach obcych,
  • możliwość korzystania z obsługi płatności masowych,
  • możliwość korzystania z autorskiej aplikacji bankowej opracowanej w celu usprawnienia wypłat zasiłków z pomocy społecznej w kasach banku (wielokrotnie nagradzany program eLiza),
  • możliwość korzystania bezpiecznego podpisu elektronicznego,
  • wykorzystanie nowoczesnych i bezpiecznych systemów bankowości elektronicznej.
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com