Udzielamy kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego, w formie kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz jako kredyty średnio- i długoterminowe przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kredyty dla samorządów udzielane są:

  • na wniosek j.s.t.,
  • w wyniku wygrania przetargu, zgodnie z ustawą
  • na wniosek zamawiającego, jeśli spodziewana kwota kosztów kredytu wyłącza stosowanie ustawy.

Udzielenie kredytu w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego przez JST, następuje w oparciu o ofertę sporządzoną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). SIWZ może zawierać zapisy mające wpływ na zapisy umowy kredytowej. Kredyty udzielane są zgodne ze złożoną przez Bank ofertą.

Dlaczego warto?

  • dostęp do dodatkowych środków na prowadzenie inwestycji,
  • szybka decyzja kredytowa,
  • preferencyjne stawki prowizji i opłat,
  • dogodne formy zabezpieczeń,
  • indywidualne podejście do klienta,
  • kredyt udzielany w złotych.

Udzielamy też kredyty preferencyjne Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP).


JSN Epic is designed by JoomlaShine.com